• Lorem ipsum

Disclaimer voor http://www.muursticker4sale.nl


Muursticker4sale, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.muursticker4sale.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Muursticker4sale behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Muursticker4sale spant zich in om de inhoud van http://www.muursticker4sale.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op http://www.muursticker4sale.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Muursticker4sale.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op http://www.muursticker4sale.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Muursticker4sale.Voor op http://www.muursticker4sale.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Muursticker4sale nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Muursticker4sale.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Muursticker4sale, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.